אישורים ואסמכתאות

אישורים ואסמכתאות

אנו נדרשים לעמוד בתקנים ובדרישות גבוהות ממגוון מוסדות ומשרדים ממשלתיים.
להלן האישורים הנדרשים:

תעודת עוסק מורשה

תעודת התאגדות 

תעודת תו תקן איזו 9001

תעודת תו תקן אחריות חברתית

רשיון לקיום ארגון משרד ושרותי שמירה

רשיון לניהול עסק

רשיון לאחזקת כלי ירייה

רשיון קבלן שירות שמירה , אבטחה וניקיון

רשיון לפעול כקבלן כוח אדם

אישור ניהול פנקסי חשבונות ומס

היתר עבודה בשטחי איו"ש

דברו איתנו

השירותים שלנו

השירות בשפות: